tata-tertib-ujian_25.jpg

Tata Tertib Ujian Semester

1. Pelaksanaan Ujian

Adapun syarat pelaksanaan Ujian antara lain :

 1. Terdaftar sebagai mahasiswa dan aktif
 2. Tidak terkena sanksi akademik
 3. Memenuhui jumlah kehadiran kuliah minimal 75% dari jumlah seluruh perkuliahan atau jumlah tatap muka.
 4. Membawa KRS yang berlaku pada semester berjalan
 5. Menaati tata tertib ujian.

 2. Tata Tertib Ujian

 1. Terdaftar sebgai mahasiswa aktif pada semester berjalan (telah melunasi uang kuliah,bukti kwitansi)
 2. Sedang tidak terkena sanksi akademik.
 3. Telah mengembalikan buku yang dipinjam pada UPT. Perpustakaan UNPAB.
 4. Peserta ujian harus sudah hadir diruangan ujian 15 menit sebelum ujian dimulai.
 5. Mahasiswa pemilih mata kuliah (sesuai Kartu Rencana Studi /KRS tanpa coretan/Tip-ex dan telah ditandasahkan oleh Prodi, dan KRS harus dibawa setiap mengikuti ujian semester).
 6. Peserta ujian hanya dibenarkan membawa alat–alat tulis ketempat duduk yang telah ditentukan sedangkan barang-barang lain disimpan pada tempat yang telah ditentukan.
 7. Segala sesuatu yang diperlukan selama ujian berlangsung harus diminta melalui pengawas dan tidak dibenarkan pinjam meminjam sesama peserta ujian.
 8. Selama ujian berlangsung semua peserta ujian tidak dibenarkan keluar ruangan ujian atau pindah tempat duduk tanpa izin pengawas ujian.
 9. Tidak dibenarkan merokok didalam ruangan ujian dan selama ujian, tidak dibenarkan mencontoh, bercakap-cakap, bertanya atau memberitahu sesuatu kepada peserta ujian lainnya
 10. Peserta ujian harus berhenti menulis dan meletakkan kertas jawaban pada tempat masing-masing setelah pengawas memberi isyarat bahwa tanda waktu telah habis dan tidak dibenarkan meninggalkan ruangan sebelum disuruh keluar ruangan.
 11. Peserta ujian yang telah selesai dengan pekerjaannya 15 menit sebelum waktu ujian habis, dapat menyerahkan pekerjaannya kepada pengawas ujian dan segera keluar ruangan ujian.
 12. Peserta ujian yang kegiatan/tindakannya bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dinyatakan gagal dalam mata pelajaran yang sedang ditempuh.
 13. Peserta yang berhalangan menempuh ujian dalam masa ujian yang telah ditentukan harus memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya pada akhir periode ujian, kemudian disusul oleh surat keterangan yang syah (contoh surat keterangan dari dokter apabila meyatakan berhalangan karena sakit).
 14. Berpakaian rapi dan sopan sperti Celana Hitam dan Baju Putih (tidak dibenarkan memakai kaos tanpa kerah leher, dan wajib memakai sepatu).
 15. Dilarang membuat kegaduhan / keributan pada saat ujian berlangsung.
 16. Peralatan ujian disediakan masing-masing peserta ujian.
 17. Menandatangani Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA) sebagai peserta ujian.
 18. Mentaati peraturan yang disampaikan oleh panitia ujian

 3. Sanksi – sanksi :

 1. Peserta Ujian yang tidak mentaati dan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan tidak dibenarkan mengikuti ujian (dikeluarkan dari ruang ujian).
 2. Mata ujian yang ikuti diberikan nilai E/buruk.
 3. Batal seluruh ujian yang telah diikuti

 

 

 

Berita Lainnya